Tekniska frågor

Vi är här för dig

TEKNISKA FRÅGOR

Här kan du hitta svaren på vanligt förekommande produktrelaterade frågor.

Anslutningssida

Luftriktning

Bild som visar luftriktning och anslutningssida för ett batteri.

KODFÖRKLARING

Koden debunked

Bra fråga – alla av våra värmeväxlare har kodkombinationer som berättar exakt hur din produkt är utformad. 

Du får en tydlig specifikation om utförandet i detalj. Om du har frågor längre fram har vi all information vi behöver.

För att vi (eller du själv i vårt beräkningsprogram) ska kunna göra en beräkning behövs uppgifter om:

 1. Anslutningsmått
  Enligt dina önskemål
 2. Luftsida
  • Luftflöde
  • Ingående lufttemperatur
  • Utgående lufttemperatur eller värmeeffekt
 3. Vätskesida
  Typ av vätska
  • Ingående vätsketemperatur
  • Utgående vätsketemperatur eller vätskeflöde

Exempel på kod

Exempel på en kod för ett värmebatteri typ HW:

TYP HW – G A – 1400 – 1000 – 3 – 20 – 12 – X – R6 – AB – AB

 

TYP HW – Värmebatteri HW

 G – Gejdanslutning

A – Typ A = Öppna gavlar

1400 – 1400 mm i anslutningsmått kanalbredd,
där anslutningsmått anpassas till önskade kanalmått

1000 – 1000 mm i anslutningsmått höjd,
där anslutningsmått anpassas till önskade kanalmått

3 – Antal rörrader

20 – Lamelldelning x 10 mm

12 – Antal kretsar

X – Anslutningssida

R6 – Rörgeometri

AB – Materialspecifikation

AB – Materialspecifikation

Rulla till toppen