Våra produkter finns överallt
Rätt värmeväxlare – en viktig komponent i en större helhet

Användningsområden

Vi finns här för dig

Vad gömmer sig på stadens tak?

Användningsområdena för värmeväxlande produkter är många. Det innebär att våra produkter gömmer sig på de mest oväntade och varierade platser. På hotelltaken finns exempelvis dry coolers och luftvärmepumpar och i köpcentrum jobbar ventilationsaggregat i det dolda för att ge en bra inomhusmiljö. 

Bild som visar ett materialval - rördetaljer.

MATERIALVAL OCH KOMBINATIONER

Vilket materialval som är rätt beror på var din installation ska vara i drift. Exempelvis ställer korrosiva miljöer, temperaturvariationer eller varierade volymer olika krav på vilken typ av värmeväxlande produkter som krävs.

Det är därför viktigt att du väljer en produkt i rätt material för att försäkra dig om att det inte uppstår problem med korrosion i batteriet. Ett helt och rent batteri presterar bättre, vilket ger sänkta driftskostnader och förlänger livstiden. 

Bild på ett bibliotek, vilket är en miljö där luft i rätt temperatur är viktig.

Användningsområden inom:

VÄRME, VENTILATION OCH LUFTKONDITIONERING

Människor behöver luft i rätt temperatur och i rätt volym för att trivas. Exempelvis i hotell, bibliotek, varuhus, kontor, fabriker, museum och sjukhus. De olika miljöerna har ofta liknande behov, men varje installation ställer olika krav och kräver därmed olika lösningar.

Våra lösningar tar hänsyn till varje byggnads förutsättningar och vi ser till att våra komponenter samspelar med övriga delar i konstruktionen. 

Det gör att våra produkter blir en viktig del i helhetslösningen och bidrar till att skapa ett behagligt inomhusklimat. Även gärna till så låga energikostnader som möjligt.

Bild från en industri, vilket är en miljö som ofta ställer höga krav på värmeväxlare.

Användningsområden inom:

Kraft, industri och process

Kontinuerlig drift, höga temperaturer eller miljöer som är utsatta för kemikalier, föroreningar, väder och vind är vanliga utmaningar inom industrin.

Därför har Aircoil genom åren samlat både kunskap och erfarenheter som gör att vi kan föreslå robusta lösningar för alla situationer.

Bild på er serverhall där det finns behov av processkyla. Det är ett exempel på ett användningsområde där våra produkter producerar kylan som krävs.

Användningsområden inom:

Processkyla

Kylrum, fryslager, datacenter , serverhallar och industriprocesser har en sak gemensamt – behovet av att föra bort överskottsvärme. Därför levererar vi produkter som kan producera kylan som krävs.

Vi har hela spannet från helt torra kylare och kondensorer till helt våta torn via adiabatiska kylare och hybridtorn.

Bild på en produktionslinje där kylkedjan inte får brytas.

Användningsområden inom:

Livsmedel

Produktionslinjer, kyldiskar och frysrum är delar inom livsmedelshanteringen där det är viktigt att hålla en kontrollerad temperatur när kylkedjan inte får brytas.

Detta ställer extra höga krav på vilken typ av värmeväxlare som ska ingå i kyldiskar, kylrum eller kylbilar. Det kan också handla om att välja rätt kondensor eller drycooler till ett fryslager.

Kombibatterier som effektivt värmer och kyler luften.

Användningsområden inom:

OEM, original equipment manufacturer

I projekt där produkter för serietillverkning ska produceras kan vi tillföra specialkompetens och komma med skräddarsydda lösningar. 

Exempelvis i stora projekt som tar år från idé till färdig produkt eller projekt som kan lösas över ett telefonsamtal. 

Aircoils kunskap bidrar med idéer och lösningar från start till färdiga produkter. Dessutom garanterar vi miljömässigt hållbara lösningar med rätt kvalitet och pris.

Rulla till toppen