Kraft, industri & process

Vi är här för dig

Extrema utmaningar

långsiktiga lösningar

Kontinuerlig drift, höga temperaturer eller miljöer som är utsatta för kemikalier, föroreningar, väder och vind är vanliga utmaningar inom industri och process. Oavsett om det gäller att torka virke, kyla en generator eller förvärma intagsluft till en pappersmaskin så har vi kunskap och erfarenhet för att leverera rätt produkt.  

Bild som visar träd i kraftig vind för att symbolisera krävande förhållanden.

Att välja rätt utifrån förutsättningarna

Produkter från Aircoil finns på varje större industri runt om i Sverige. Antingen i ventilation eller i processen. Målet är att föreslå rätt material, för rätt tillfälle – som är mest ekonomiskt över tid.

Under dryga femtio år har vi levererat produkter för de mest varierande och krävande förhållanden man kan tänka sig. Så vi är redo för din utmaning.

Bild från processindustrin - papper och massa.

Processindustrin - papper och massa

Vi tillverkar alla typer av batterier och växlare för tuffa miljöer. 

Aircoil har genom åren samlat både kunskap och erfarenheter som gör att vi kan föreslå robusta lösningar för alla situationer.

Exempel

Bild på timmer på ett sågverk.

Virkestorkar - Sågverk

Virkestorkar ställer höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. Därför undviker vi alltid att använda material som inte lämpar sig för tuffa miljöer.

 

Vi har lång erfarenhet av att designa torkbatterier som är anpassade efter mått och behov. Vid extrema behov kan vi exempelvis tillverka batterier helt i rostfritt,  syrafast eller varmgalvaniserat stål.

Som standard tillverkas virkestorkarna med ramar i rostfritt stål och grövre lameller, samt samlingsrör i koppar eller rostfritt stål beroende på vilken vattentemperatur de ska utsättas för. 

Relaterad info

Vill du veta mer?

Bild på en skorsten med vit rök från en gruvindustri.

Gruvindustri

Gruvmiljö ställer höga kvar på material och utförande eftersom driften sker under tuffa förhållanden. 

Aircoil kan leverera batterier för förvärmning av intagsluft och återvinningsbatterier för en långsiktig funktion i en tuff miljö. Batterierna tillverkas exempelvis i varmgalvat stål eller rostfritt helt baserat på kundens krav och önskemål. 

Bild på forsande vatten för att symbolisera kraftindustrin.

Kraftindustri

Vid kylning med älvvatten är utmaningarna flera, till exempel syresatt och ofiltrerat vatten som kan förkorta batteriernas livslängd. För att undvika oväntade driftstopp av turbinerna på grund av läckage till följd av detta är det bland annat viktigt att använda rätt material. 

Aircoil kan leverera batterier för generatorkylning med rör i CuNi avsedda för färskvatten. Batterierna kan även fås i rensbart utförande med läckageindikering. 

Relaterad info

Vill du veta mer?

Rulla till toppen