Förångarbatteri CC-E

Aircoil kanalbatteri med rund anslutning

Används för kylning av luft med köldmedie. 

  • Invändigt torkad, skyddsgasfylld och förseglad. Anslutningsdimensioner framgår av den tekniska beräkningen.

  • Helkapslat utförande med samlingsrör och rörböjar innanför höljet.

  • Enkelt demonterbar inspektionslucka för lätt åtkomlighet på båda sidor om lamellpaketet. 

Batterierna är märkta så att det framgår vilket som är tillopp respektive retur.

CC-E har byggdjupet 500 mm och konstrueras samt provtrycks efter kravet för valt köldmedium och designtryck.

Montaganvisningar för anslutning av batteriet och droppfat levereras med batterierna.

Förångarbatteri CC-E
SNABBMENY

Standardutförande av förångarbatteri CC-E

CC-E finns från Ø 100 till 630 mm och levereras som standard för horisontell luftström. De är försedda med skylt enligt AMA VVS & KYL 16.  I standardutförandet är materialen följande:

  • Rör av koppar
  • Lameller av aluminium
  • Hölje av varmförzinkad stålplåt
  • Droppfat i rostfri stålplåt
  • Max arbetstryck 16 Bar
  • Max arbetstemperatur 110 ˚C
  • Spirobatterier Täthetsklass C

Dokument

Återvinningsbar
Återvinningsbar

Frågor och funderingar?

Rulla till toppen