GDPR

Aircoil AB Personuppgiftspolicy

Aircoil AB (Aircoil) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Aircoil. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan, projektering av nya produkter, beställning, köp som du gör hos Aircoil, genom användning av vår hemsida eller prenumerationer på nyhetsbrev.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Aircoil AB (556139-7174), Ängsvägen 22, 672 32 Årjäng är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0573-71 10 45 eller via mejl fe@aircoil.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Aircoil behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via vår webbplats via formulär när du registrerar dig för nyhetsbrev eller beställer något av våra beräkningsprogram. Vi samlar också in personuppgifter från dig när du gör en förfrågan eller ett köp hos oss. Du kan även komma att lämna information till Aircoil av
andra anledningar. Informationen som du lämnar kan vara namn, personnummer (i de fall du är en enskild firma), kontakt- & adressuppgifter, e-postadresser och telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig, order och leveranser till dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service till dig efter att vi har levererat vår produkt.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter.

Laglig grund för behandlingen

Aircoil behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig
lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Aircoil värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller
förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Aircoil kan anlita externa samarbetspartners (personuppgiftsbiträde) att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartner får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartner. Aircoil kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som till exempel polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Aircoil skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Aircoil genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter.

Rulla till toppen