Värme, ventilation & luftkonditionering

Vi finns här för dig

Luft med rätt förutsättningar

Alla byggnader och människorna som vistas i dem behöver luft i rätt temperatur, volym och kvalitet för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Med varje installation ställs det krav på lösningarna och på komponenterna som ingår.

Det är där vi på Aircoil kommer in.

HVAC

Heating - Ventilation - Air conditioning

En bild på en gata full med snö för att spegla behovet av värme i Sverige.

Värme

I Sverige, till skillnad från länder som ligger närmare ekvatorn, finns det under större del av året ett behov av att tillföra värme till våra bostäder, kontor, sjukhus, och skolor.

Värme kan tillförs på olika sätt men det krävs alltid minst en värmekälla, och det kan vara i form av en panna, värmepump eller fjärrvärme. Värmen distribueras via värmeväxlare, antingen via byggnadens vattenburna eller luftburna värmesystem. 

Värmebatterier

Aircoil levererar batterier för dessa värmebärare:

  • Vatten – med eller utan frysskydd
  • Ånga
  • Köldmedia – till exempel R32, ammoniak och CO2
AC MasterSelection - Beräkningsprogram för värmeväxlare
I vårt beräkningsprogram AC Master Selection kan du beräkna värmebatterier för vatten och kylmedia.

Behöver du batterier för ånga, CO2 eller ammoniak? Kontakta oss

Bild inuti en restaurang, vilket är ett exempel på en miljö där ventilation & luftkonditionering behövs.

Ventilation & luftkonditionering

Att ventilera ett utrymme betyder att man ersätter förorenad luft med ny frisk luft. På det viset så avlägsnar man lukt, fukt, koldioxid och andra föroreningar.

Med luftkonditionering syftar man på att anpassa luftens tillstånd för att uppnå önskat resultat, det kan vara exempelvis vara att värme eller kyla luften för att skapa ett bättre inomhusklimat men det kan också vara att förbereda luften för en process.

Termerna ventilation och luftkonditionering skiljer sig alltså från varandra per definition men det är inte ovanligt att det sker ett samspel däremellan, att man konditionerar nyligen ventilerad frisk luft är vanligt förekommande i moderna ventilationssystem.

Aircoil levererar årligen ca 100 000 värmeväxlare av olika slag, många används i luftkonditionering. Antingen för komfortkyla, uppvärmning eller värmeåtervinning.

Illustration över Relativ luftfuktighet kontra rumstemperatur

Luft

Lufttemperatur

Lufttemperatur är det vanligaste måttet för att mäta termisk komfort. Alla lokaler och byggnader ställer olika krav på hur mycket arbete som måste tillföras för att upprätthålla ett bra inomhusklimat.

Under vinterhalvåret brukar inomhustemperaturen på luften vara mellan 18-23 grader, medan man på sommaren brukar temperaturer upp mot 25 grader tolereras under kortare perioder. Utanför detta spann upplevs det ofta som kyligt och dragigt, eller varmt och obehagligt.

Luftfuktighet

Luftens fuktinnehåll är också viktig parameter att beakta när man designar för ett bra inomhusklimat, då det kan ha en direkt inverkan på hur klimatet i rummet upplevs. I praktiken har det inte lika stor påverkan som inomhustemperatur men i de fall när det både är varmt, men samtidigt väldigt fuktigt så kan det skapa ett stort obehag.  

Rulla till toppen