ThermoGuard

ThermoGuard – frysskadeskydd

ThermoGuard är ett specialutvecklat frysskadeskydd som bygger på naturens egna lagar. Ett specialbatteri som avlastar det höga vattentrycket i rörböjarna och förhindrar att böjarna sprängs.

ThermoGuard är ett specialutvecklat frysskadeskydd som bygger på naturens egna lagar. Ett specialbatteri som avlastar det höga vattentrycket i rörböjarna och förhindrar att böjarna sprängs. 

NÄR ÄR THERMOGUARD NÖDVÄNDIGT?

Ett värmebatteri med ThermoGuard är det bästa valet i alla installationsfall, extra lämpligt i anläggningar där man önskar låga returvattentemperaturer och i fastigheter där vattenläckage från sönderfrusna batterier helt enkelt inte får inträffa. 

Vi finns här för dig och hjälper gärna till

Rulla till toppen